PowerShell nesneleri ile çalışır. PowerShell değişkenleri olarak bilinen adlandırılmış nesneleri oluşturmanızı sağlar. Değişken adları alt çizgi karakterini ve herhangi bir alfasayısal karakter içerebilir. PowerShell’de kullanıldığında, bir değişkeni her zaman kullanarak belirtilen $ karakteri ve ardından tarafından değişken adı.

Bir değişken oluşturma

Geçerli bir değişken adı yazarak bir değişken oluşturabilirsiniz:Kopyala

PS> $loc
PS>

Bu örnekte sonuç verir, çünkü $loc bir değere sahip değil. Bir değişken oluşturun ve aynı adımda bir değer atayın. PowerShell, yoksa yalnızca değişkeni oluşturur. Aksi takdirde, belirtilen değer var olan değişkenine atar. Aşağıdaki örnek geçerli konumu değişkeninde depolar. $loc:PowerShellKopyala

$loc = Get-Location

Bu komut yazarken PowerShell hiçbir çıktı görüntüler. PowerShell için ‘Get-konum’ çıktısını gönderir $loc. PowerShell’de, atanan veya yeniden yönlendirilen değil veri ekranına gönderilir. Yazarak $locgeçerli konumunuzu gösterir:Kopyala

PS> $loc

Path
----
C:\temp

Kullanabileceğiniz Get-Member değişkenlerin içeriğini hakkındaki bilgileri görüntülemek için. Get-Member gösteren $loc olduğu bir PATHINFO çıktısı gibi bir nesne Get-Location:PowerShellKopyala

PS> $loc | Get-Member -MemberType Property

  TypeName: System.Management.Automation.PathInfo

Name     MemberType Definition
----     ---------- ----------
Drive    Property  System.Management.Automation.PSDriveInfo Drive {get;}
Path     Property  System.String Path {get;}
Provider   Property  System.Management.Automation.ProviderInfo Provider {...
ProviderPath Property  System.String ProviderPath {get;}

Değişkenleri düzenleme

PowerShell değişkenlerini için çeşitli komutlar sağlar. Okunabilir bir biçimde yapılandırılabilip yazarak görebilirsiniz:PowerShellKopyala

Get-Command -Noun Variable | Format-Table -Property Name,Definition -AutoSize -Wrap

PowerShell, ayrıca çeşitli sistem tarafından tanımlanan değişkenler oluşturur. Kullanabileceğiniz Remove-Variable PowerShell tarafından denetlenmez, değişkenleri, geçerli oturumdan kaldırmak için cmdlet. Tüm değişkenleri temizlemek için aşağıdaki komutu yazın:PowerShellKopyala

Remove-Variable -Name * -Force -ErrorAction SilentlyContinue

Önceki komutu çalıştırdıktan sonra Get-Variable cmdlet’i, PowerShell sistem değişkenlerini gösterir.

PowerShell, ayrıca bir değişken sürücü oluşturur. Değişken sürücü kullanarak tüm PowerShell değişkenlerini görüntülemek için aşağıdaki örneği kullanın:PowerShellKopyala

Get-ChildItem variable:

Cmd.exe değişkenlerini kullanma

PowerShell herhangi bir Windows işlem için kullanılabilen aynı ortam değişkenlerini kullanma dahil olmak üzere cmd.exe. Bu değişkenler adlı bir sürücüsü sunulan env:. Bu değişkenler, aşağıdaki komutu yazarak görüntüleyebilirsiniz:PowerShellKopyala

Get-ChildItem env:

Standart *-Variable cmdlet’leri olmayan ortam değişkenleri ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.Ortam değişkenlerini kullanarak erişilen env: sürücü öneki. Örneğin, % SystemRoot %değişkeninde cmd.exe işletim sisteminin kök dizin adı içeriyor. PowerShell’de, kullandığınız $env:SystemRoot aynı değere erişmek için.Kopyala

PS> $env:SystemRoot
C:\WINDOWS

Ayrıca, oluşturabilir ve PowerShell içinde ortam değişkenlerinden değiştirebilirsiniz. PowerShell ortam değişkenlerinde başka bir yerde işletim sisteminde kullanılan ortam değişkenleri için bu kuralların izleyin. Aşağıdaki örnek, yeni bir ortam değişkeni oluşturur:PowerShellKopyala

$env:LIB_PATH='/usr/local/lib'

Zorunlu olmasa da, tüm büyük harfleri kullanılacak ortam değişken adları için yaygın bir durumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll Up