PowerShell Get-Command Geçerli oturumunuzda kullanılabilir komutları görüntüler. Çalıştırdığınızda Get-Command cmdlet’ini aşağıdaki çıktıya benzer bir şey görürsünüz:outputKopyala

CommandType   Name          Version  Source
-----------   ----          -------  ------
Cmdlet     Add-Computer      3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet     Add-Content       3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet     Add-History       3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet     Add-JobTrigger     1.1.0.0  PSScheduledJob
Cmdlet     Add-LocalGroupMember  1.0.0.0  Microsoft.PowerShell.LocalAccounts
Cmdlet     Add-Member       3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet     Add-PSSnapin      3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet     Add-Type        3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
...

Bu görünümler gibi Yardım çıktısını çok çıktı cmd.exe: iç komutları tablosal bir özeti. Alıntı içinde Get-Command komut gösterilen her komut, yukarıda gösterilen çıkış, bir CommandType cmdlet’i vardır. Bir cmdlet, PowerShell’in iç komut türüdür. Bu tür komutlar gibi kabaca karşılık dir ve cdiçinde cmd.exe veya bash gibi UNIX Kabukları’nın yerleşik komutlar.

Get-Command Cmdlet’i sahip bir söz dizimi her cmdlet’in söz dizimi döndüren parametresi. Aşağıdaki örnek söz dizimini alınacağı gösterilmektedir Get-Help cmdlet:PowerShellKopyala

Get-Command Get-Help -Syntax

outputKopyala

Get-Help [[-Name] <String>] [-Path <String>] [-Category <String[]>] [-Component <String[]>] [-Functionality <String[]>]
 [-Role <String[]>] [-Full] [-Online] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <ActionPreference>] [-WarningAction <ActionPreference>] [-ErrorVariable <String>] [-WarningVariable <String>] [-OutVariable <String>] [-OutBuffer <Int32>]

Get-Help [[-Name] <String>] [-Path <String>] [-Category <String[]>] [-Component <String[]>] [-Functionality <String[]>]
 [-Role <String[]>] [-Detailed] [-Online] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <ActionPreference>] [-WarningAction <ActionPreference>] [-ErrorVariable <String>] [-WarningVariable <String>] [-OutVariable <String>] [-OutBuffer <Int32>]

Get-Help [[-Name] <String>] [-Path <String>] [-Category <String[]>] [-Component <String[]>] [-Functionality <String[]>]
 [-Role <String[]>] [-Examples] [-Online] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <ActionPreference>] [-WarningAction <ActionPreference>] [-ErrorVariable <String>] [-WarningVariable <String>] [-OutVariable <String>] [-OutBuffer <Int32>]

Get-Help [[-Name] <String>] [-Path <String>] [-Category <String[]>] [-Component <String[]>] [-Functionality <String[]>]
 [-Role <String[]>] [-Parameter <String>] [-Online] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <ActionPreference>] [-WarningAction <ActionPreference>] [-ErrorVariable <String>] [-WarningVariable <String>] [-OutVariable <String>] [-OutBuffer <Int32>]

Kullanılabilir komut türüne göre görüntüleme

Get-Command Komut geçerli oturumda yalnızca cmdlet öğelerini listeler. PowerShell komutları diğer birçok türde gerçekten destekler:

 • Diğer adlar
 • İşlevler
 • Betikler

Ayrıca Dış yürütülebilir dosyalar veya kayıtlı dosya türü işleyicisi dosyalar komut olarak sınıflandırılır.

Tüm komutlar oturumda almak için şunu yazın:PowerShellKopyala

Get-Command *

Bu liste, binlerce öğenin bulunabilir, arama yolunda dış komutları içerir. Sınırlı bir komut kümesini aramak daha yararlı olacaktır.

 Not

Yıldız işareti (*) joker karakter eşleme PowerShell komut satırı bağımsız değişkenlerini için kullanılır. * Eşleşme anlamına gelir”bir veya daha fazla herhangi bir karakter”. Yazabilirsiniz Get-Command a* harfi ile başlayan tüm komutları bulmak için “a”. İçinde joker karakterlerle eşleşen aksine cmd.exe, PowerShell’in joker karakter, bir süre de eşleşir.

Kullanım CommandType parametresinin Get-Command diğer tür yerel komutları almak için. cmdlet’i.

Komutların atanan takma adları olan komut diğer adları almak için aşağıdakileri yazın:PowerShellKopyala

Get-Command -CommandType Alias

Geçerli oturumda işlevleri almak için şunu yazın:PowerShellKopyala

Get-Command -CommandType Function

PowerShell’in arama yolunda komut dosyaları görüntülemek için şunu yazın:PowerShellKopyala

Get-Command -CommandType Script

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll Up